Technické služby Kaplice spol. s r.o.
  
Výroba, rozvod a prodej
elektrické a tepelné energie
Společnost Technické služby Kaplice s.r.o. realizuje projekt Rekonstrukce vybraných úseků primárního parovodu, registrační číslo: CZ.01.3.15/0.0/0.0/19_255/0023780 podpořený z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Oznámení:
Předběžná cena tepelné energie v Kaplici pro rok 2023

» Otevřít / stáhnout dokument

Výroba a rozvod tepla
jsou provozovány na základě licencí udělených Energetickým regulačním úřadem ze dne 17.10.2001.

Výroba elektřiny
na základě licence udělené Energetickým regulačním úřadem ze dne 17.10.2001.

Na veškeré nabízené práce máme jako firma veškeré potřebné certifikáty. Např. jsme jedinou firmou v Kaplici, která má certifikát na montáž a plombování poměrových bytových vodoměrů