Technické služby Kaplice spol. s r.o.
  
Veřejné osvětlení

  • provoz veřejného osvětlení po dobu snížené viditelnosti pod hranici stanovenou příslušnou ČSN
  • pravidelné provádění kontroly všech svítících bodů
  • odstranění zjištěných nebo občany nahlášených závad na zařízení
  • očištění svítidel
  • zajištění údržby a opravy nátěrů sloupů
  • zajištění bezpečného zakrytí všech částí zařízení, která jsou pod napětím a jejich bezpečný provoz v souladu s předpisy státního odborného dozoru