Technické služby Kaplice spol. s r.o.
  
Odpady


Sběr a svoz odpadu
  • svoz komunálního a velkoobjemného odpadu
  • svoz tříděného odpadu z kontejnerů separovaného sběru
    (papír, sklo, plasty)
  • mobilní svoz nebezpečných odpadů

Provoz skládky odpadů
Provoz sběrného dvora 
Nádoby na tříděný sběr odpadu
Sběr papíru >

Do   modrých nádob   můžete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)

Prosím, nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby

Sběr plastů (a drobného polystyrénu) >

Do   žlutých nádob   můžete odhodit: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, tetrapaky - nápojové kartony (krabice od džusů, mléčných výrobků apod.), drobný polystyrén

Prosím, nevhazujte: obaly se zbytky potravin, novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

Sběr skla >

Do   zelených nádob   můžete odhodit: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo

Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.